สตรีมสดจากไซต์ก่อสร้าง

ดำเนินการ
ช่วงก่อนการก่อสร้าง
ไตรมาส4 ปี 2562 – ไตรมาส4 ปี2563
ช่วงระหว่างการก่อสร้าง
ไตรมาส3 ปี 2563 – ไตรมาส3 ปี 2566
ช่วงหลังการก่อสร้าง
ไตรมาส4 ปี 2566
รายงานภาพของโครงการ

ข่าวล่าสุดในเครือข่ายสังคมออนไลน์

เลือกช่วงเวลาของรายงาน

ติดต่อเรา

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูล รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ท่านสะดวกให้เราติดต่อกลับเวลาใด?