แถบเมนู
ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ
 ▼
หากยื่นเอกสารเรียบร้อยจะถือว่าคุณยินยอม ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง
ผู้พัฒนา LAYAN GREEN PARK
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา คอนโดเทล LAYAN GREEN PARK

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัพเดทล่าสุด : 10.07.2023

เวอร์ชั่น : 1.00

1. บทนำ

LAYAN GREEN PARK Co.,Ltd เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย เลขทะเบียน : 0835562015261 ทะเบียนของเรา ที่อยู่ : 147 หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย” หรือ “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ทั่วไปที่ https://layangreenpark.com/ (“เว็บไซต์”) หรือเมื่อคุณโต้ตอบกับเรา

บริษัทมีหน้ารับผิดชอบในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลประเภทต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ” แยกกัน) ลูกค้าและผู้ใช้ / ผู้เยี่ยมชมสำหรับ โครงการ LAYAN GREEN PARK หรือ LAYAN GREEN PARK Phase2 และบริษัทในเครือ

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุถึงวิธีการที่เราจะรวบรวม ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ผ่านการโต้ตอบกับเราบนโซเซียลมีเดียหรือการติดต่ออื่นๆของคุณกับเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถาม รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อสอบถามเราที่ sales@layangreenpark.com

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

 • ข้อมูลลูกค้า ประกอบด้วยชื่อและนามสกุล และข้อมูลสรุปอื่นๆ (หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ ฯลฯ)
 • ข้อมูลติดต่อ หมายถึง ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ผู้เยี่ยมชม
 • ข้อมูลของผู้เยี่ยมชม ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ข้อมูลสรุปอื่นๆ (หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ ฯลฯ)
 • ข้อมูลด้านการสื่อสาร รวมไปด้วยการสนับสนุนที่กำหนดเอง แบบเฟอร์มออนไลน์ หน้าต่างแชท ฯลฯ
 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ / ข้อมูลการใช้งานรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการ, เวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการมือถือ, การตั้งค่าภาษาและภาษา, กิจกรรมหรือพฤติกรรมของผู้ใช้ (ข้อมูลการโต้ตอบและการโฆษณา) ; ข้อมูลการวินิจฉัย กิจกรรมบนเว็บไซต์ รวมถึงการวิเคราะห์ ที่อยู่ IP สคริปต์ เว็บไซต์เบราว์เซอร์ ฯลฯ

3. วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไปโดยบริษัทเลือกใช้ คือ :

 • ความยินยอม : ในบางกรณี เราอาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น
 • การปฏิบัติตามสัญญา : เราจะกำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่คุณได้ตามเงื่อนไข สัญญาระหว่างคุณและบริษัทเรา
 • การปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย : เนื่องจากลักษณะของเว็บไซต์ที่เราให้บริการ จะมีกฎหมายที่บังคับใช้กิจกรรมของเราจึงกำหนดให้รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : บางครั้งเราอาศัยผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลของคุณ (เช่น เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา) นอกจากผลประโยชน์ดังกล่าวจะถูกลบล้างโดยผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ

ด้านล่างนี้จะเป็นตารางที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและฐานทางกฎหมายที่บริษัทเลือกใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลถูกต้องตามกฎหมาย

3.1 วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมาย

 • เพื่อระบุตัวตนบุคคล, เพื่อยืนยันตัวตน, เพื่อให้ความปลอดภัยต่อเว็บไซต์, เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ประเภทของข้อมูล

 • ข้อมูลของลูกค้า
 • ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

พื้นฐานการประมวลผลด้านกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญาเมื่อเราให้บริการเว็บไซต์แก่คุณ
 • การปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย

3.2 วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมาย

 • เพื่อติดต่อ, ส่งอีเมลทางการตลาดถึงคุณ

ประเภทของข้อมูล

 • ข้อมูลติดต่อ

พื้นฐานการประมวลผลด้านกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญาเมื่อเราให้บริการเว็บไซต์แก่คุณ
 • ความยินยอม

3.3 วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมาย

 • เพื่อการทำงานที่ราบรื่นของเว็บไซต์และความสะดวกสบายของผู้ใช้

ประเภทของข้อมูล

 • ข้อมูลด้านการสื่อสาร
 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ / ข้อมูลการใช้งานรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์

พื้นฐานการประมวลผลด้านกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามสัญญาเมื่อเราให้บริการเว็บไซต์แก่คุณ
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ถ้าหากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต่อการสอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมายของเรา คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้

4. คุกกี๊และโฆษณาออนไลน์ตามความสนใจ

เราอาจใช้คุกกี๊เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ โปรดอ่านนโยบายคุกกี๊ของเรา (https://layangreenpark.com/cookie-policy) เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี๊ของเรา

บริษัทเราอาจทำงานร่วมกับเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม ช่องทางบริการวัดผล และอื่นๆ (เช่น Google Analytics และ Facebook Pixel) เพื่อแสดงโฆษณาของเราบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจัดการโฆษณาของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราและบริษัทโฆษณาบุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้คุกกี๊ แท็กพิกเซล และเครื่องอื่นๆในการวัดผลประมวล เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม) เช่นเดียวกับที่อยู่ IP, ID, อุปกรณ์, คุกกี๊และการโฆษณา ID รวมถึงตัวระบุอื่นๆ ข้อมูลตำแหน่งทั่วไป และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ ตามความยินยอมของคุณ เราและบริษัทโฆษณาบุคคลที่สามเหล่านี้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้โฆษณาและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือที่คุณสนใจแสดงให้คุณเห็นมากขึ้น และเพื่อปรับปรุง ประเมิน โฆษณาและเนื้อหาดังกล่าวสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางคู่ค้าของบริษัท / ผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น Facebook, Instagram, Line ฯลฯ เพื่อวัตุประสงค์ในการสร้างโปรไฟล์ของคุณ

5. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณได้รับมาจากคุณโดยตรง ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือสื่อสารกับเรา เราจะได้รับข้อมูลจากคุณ

ในกรณีอื่นๆ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอกต่างๆ

เมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์ เราอาจรวบรวมข้อมูล / ข้อมูลการใช้งาน โดยจะรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านระบบการทำงานคุกกี๊และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

6. เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

เราได้เลือกใช้มาตราการทางเทคนิคและจัดการที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการโจรกรรม การใช้ในทางที่ผิดและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลาย

7. ระยะเวลาต่อการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะที่เรารวบรวมไว้ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การบัญชีและการรายงาน ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนใหญ่ของคุณจะถูกเก็บไว้นานถึง 5 ปี หลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจต้องก็บข้อมูลบางอย่างไว้นานขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามข้อตกลงของกฎหมายของเรา

ในบางกรณี เจ้าหน้าที่อาจกำหนดให้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนานขึ้นหากพวกเขาเห็นว่าจำเป็น (เช่น ในกรณีที่มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง)

8. สิทธิของคุณ

การรวบรวมและการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิ์ (ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้น ดังนี้) :

 1. ได้รับการยืนยันจากเราต่อการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่
 2. เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อประมวลผลโดยบริษัท
 3. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 4. ถอนความยินยอมและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกรวบรวมตามความยินยอมของคุณ (เช่น การเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดจากเรา)
 5. รับข้อจำกัดในการประมวลผล เช่น เมื่อคุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 6. ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยตรงจากผู้ควบคุมคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหากเป็นไปได้ทางเทคนิค และเมื่อทำเช่นนั้นจะไม่ส่งผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
 7. การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลของเราในหัวข้อ “ระยะเวลาต่อการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างบน
 8. คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อการประมวลผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเราที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจอย่างเป็นทางการ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ข้างต้น โปรดติดต่อเราโดยระบุชื่อของคุณ และคำถามที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ใดๆข้างตนที่คุณต้องการใช้ ได้ที่ : sales@layangreenpark.com

9. เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทอาจว่าจ้างผู้ให้บริการและพันธมิตรเพื่อช่วยในการส่งมอบบริการ :

Analytics (เช่น Google Analytics)

 • วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์การตลาดและรายงาน

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกมอบให้กับผู้ให้บริการภายนอก EEA และถ้ามีเราจะใช้มาตราการป้องกันเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อสัญญามาตราฐานที่รับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรป โปรด

ในกรณีอื่นๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ :

 • แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • แก่บริษัทในเครือและบริษัทย่อยภายในกลุ่ม LGP (ถ้ามี) ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และบริษัทโฮลดิ้งสุดท้าย บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หน่วยธุรกิจและบริษัทอื่นๆ ที่เราซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม LGP (ถ้ามี)
 • ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การเปลี่ยนแปลงการควบคุม ธุรกรรม หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน
 • แก่ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ทนายความ นักบัญชี และผู้สอบบัญชี
 • กรณีที่คุณยินยอมให้เปิดเผย
 • เพื่อสร้าง ใช้ หรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย

10. ข้อจำกัดด้านอายุ

บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด (“การจำกัดอายุ”) หากคุณอายุน้อยกว่าที่กำหนด โปรดอย่าใช้บริการของบริษัทหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บริษัท

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ และทราบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท กรุณาติดต่อบริษัทและคุณอาจขอใช้สิทธิ์แทนได้

แม้ว่าเป็นเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ และจำเป็นต้องรับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทคุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

11. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวและแนะนำเว็บไซต์ใหม่เมื่อเราเปิดตัว ในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงวิธีที่เรารวบรวม ประมวลผลหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ของเรา หรือด้วยวิธีอื่นใดที่ยอมรับได้

12. ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ : sales@layangreenpark.com

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยใน EEA คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกที่คุณอาศัยอยู่ สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด