แถบเมนู
ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ
 ▼
หากยื่นเอกสารเรียบร้อยจะถือว่าคุณยินยอม ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง
ดาวน์โหลดข้อมูล
สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับโครงการ
ผู้พัฒนา LAYAN GREEN PARK
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา คอนโดเทล LAYAN GREEN PARK

กระบวนการก่อสร้าง

รับชมความคืบหน้าการก่อสร้างของ LAYAN GREEN PARK
+66 93 581 5561
แผนกเซลล์ Layan Green Park

ขั้นตอนการก่อสร้าง — เฟส 1

มกราคม พ.ศ. 2563 – กันยายน พ.ศ. 2563
ช่วงก่อนการก่อสร้าง
ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มิถุนายน พ.ศ. 2566
กระบวนการก่อสร้าง
กรกฎาคม พ.ศ. 2566 – กันยายน พ.ศ. 2566
จัดสวน
ตุลาคุม พ.ศ. 2566 – ธันวาคม พ.ศ. 2566
เตรียมขนย้ายเข้า

ภาพถ่ายการก่อสร้าง — เฟส 1

เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบนทำเลหรูริมทะเล

ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมและรับคำปรึกษาโครงการได้ฟรี
 ▼
หากยื่นเอกสารเรียบร้อยจะถือว่าคุณยินยอม ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง