แถบเมนู
ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ
 ▼
หากยื่นเอกสารเรียบร้อยจะถือว่าคุณยินยอม ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง
ดาวน์โหลดข้อมูล
สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับโครงการ
ผู้พัฒนา LAYAN GREEN PARK
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา คอนโดเทล LAYAN GREEN PARK
ขอบคุณสำหรับข้อซักถาม!

ผู้จัดการของ LAYAN GREEN PARK จะติดต่อคุณกลับภายใน 10 นาที่ในช่วงเวลาทำการที่ภูเก็ต

ไม่ต้องรออีกต่อไปสามารถถามได้เลย, เขียนส่งข้อความ